MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-04-10

W roku dniu 19.02.2019r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy gminami i organizacjami pożytku publicznego z powiatu zgierskiego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Liderem - partnerem wiodącym zostało Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zgierzu. Czytaj więcej....

2018-04-27

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Aktywne wsparcie rodzin” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne Działania IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na podstawie umowy Nr RPLD.09.02.01-10-A013/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 r., tut. Ośrodek informuje, iż Beneficjenci biorący udział w powyższym projekcie mogą skorzystać z następujących usług społecznych: Czytaj więcej....

2018-03-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zbliża się do końca realizacji projektu konkursowego „Aktywne wsparcie rodzin” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne Działania IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej....

2018-03-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie od lutego 2017 r. do marca 2018 r. realizował projekt konkursowy „Aktywne wsparcie rodzin” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne Działania IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na podstawie umowy Nr RPLD.09.02.01-10-A013/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 r. Czytaj więcej....

2018-01-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje projekt konkursowy „Aktywne wsparcie rodzin” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne Działania IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej....

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Jesteś tutaj: Strona domowa Europejski Fundusz Społeczny Raport z realizacji