MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Okres zasiłkowy 2015/2016

Okres zasiłkowy 2015/2016

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się 1 listopada 2015 roku i trwa do 31 października 2016.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od dnia 1 września 2015 roku.

Wnioski wydawane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, Dział Świadczeń Rodzinnych (pok. 29 i 30) od dnia 19 sierpnia 2015 roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015.

W przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015.

Aby uzyskać uprawnienia do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka) należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Uprawnienia do świadczeń rodzinnych nabywa się od miesiąca złożenia wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w MOPS w Głownie.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych, uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o stalenie:

  • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

  • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30